Logo SDS Słuspk
Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku
SVG
SVG

Zatrudnimy pracownika na stanowisku - Terapeuta

Wolne stanowisko pracy: Terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupsku w pełnym wymiarze etatu.

Dokumenty składać można osobiście, w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Kościuszki 3 w godz. 8.00 – 15.00 lub wysyłając na adres e mail- sdsslupsk@gmail.com.

 

Pracownikiem w charakterze terapeuty może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe/magisterskie.

• na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje: terapię zajęciową, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą;

• na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie oligofrenopedagogiki lub pedagogiki.

 

Termin składania dokumentów: do 13.10.2023 września br.

 

Zapraszamy serdecznie do składania ofert!