Logo SDS Słuspk
Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku
SVG
SVG

Dyrektorka - Angelika Szuran-Karpiej
pedagożka, socjoterapeutka, germanistka, ekonomistka 

Pani Angelika jest związana z placówką od 1999 r., swoją pracę zawodową rozpoczęła od zajęć terapeutycznych z osobami cierpiącymi na schizofrenię.

Od lipca 2019 wyodrębniła ŚDS ze struktur MOPR-u w Słupsku  jako samodzielną jednostkę miejską i dostosowała ośrodek do wszystkich standardów określonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

Współzałożycielka telewizji TV ŚDS, koordynatorka oraz księgowa licznych projektów krajowych i unijnych między innymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.

Pani Angelika prowadzi zajęcia ze studentami pracy socjalnej w Akademii Pomorskiej w Słupsku, którzy odbywają również praktyki w ŚDS. Organizuje również spotkania z socjoterapii i zajmuje się niepełnosprawnymi, którzy są uzależnieni od środków psychoaktywnych lub przebywają w środowisku zagrożonym różnymi uzależnieniami, dlatego ściśle współpracuje z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii I oddział w Słupsku.

Pani Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy od wielu lat efektywnie i twórczo współpracuje z wieloma placówkami opiekuńczo-terapeutycznymi, kulturalno – oświatowymi i urzędowymi z miasta Słupska i okolic.

Ze względu na wykształcenie filologa germanistyki Pani Angelika ma łatwość nawiązywania międzynarodowych kontaktów oraz współuczestniczy w konferencjach naukowych i wymianie studentów, pracowników socjalnych oraz terapeutów i lekarzy psychiatrów z różnych stron Niemiec.

Rozumiejąc problemy osób niepełnosprawnych Pani Dyrektor ŚDS od  marca 2021 pełni funkcje społeczną jako sekretarz Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Prezydencie miasta Słupska.

Ścieżka zawodowa i pedagogiczna Pani Angeliki związana jest przede wszystkim z pracą z ludźmi potrzebującymi zrozumienia, wsparcia i pomocy, niezbędna jest empatia, wrażliwość, poprawne relacje interpersonalne, wiedza i cierpliwość oraz konsekwencja podjętych działań.