Logo SDS Słuspk
Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku
SVG
SVG

Świetlica parterowa

W świetlicy prowadzone są zajęcia opiekuńcze przez terapeutów panią Krystynę Kołodziej - Dymitko oraz panią Annę Owerko. To tu często odbywają się zajęcia związane z profilaktyką zdrowia oraz spotkania klubu filmowego.

Programy profilaktyczne kierowane są do podopiecznych wymagających utrwalania wiedzy z rożnych dziedzin życia.

Treść i sposób przekazywania wiedzy dopasowane są do możliwości poznawczych podopiecznych za co odpowiada wykwalifikowana kadra terapeutyczna.