Logo SDS Słuspk
Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku
SVG
SVG

Sala doświadczania Świata

Bardzo ważnym miejscem w naszym Domu jest Sala Doświadczania Świata - jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w łózko wodne oraz różnorodne urządzenia stymulujące rozwój wszystkich zmysłów.

Głównym celem organizowania tego typu sal jest tworzenie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacenie doświadczeń oraz mile spędzenie czasu w atmosferze relaksu przy odpowiednio dobranej muzyce.

Sala stanowi uniwersalne rozwiązanie terapeutyczne dla osób ze wszystkimi stopniami niepełnosprawności intelektualnej. Dzięki takiej aktywności możemy wprowadzić uczestników w stan relaksacji i odpoczynku, stworzyć ciekawą formę spędzania czasu wolnego, zwiększyć aktywność i motywację do poznania nowych bodźców i poprawić orientację w schemacie ciała i przestrzeni oraz wywołać zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa naszych podopiecznych.

Harmonijnie skomponowana i urządzona sala może być podzielona na kilka grup, w zależności od rodzaju zmysłów (dotyk, słuch, wzrok, smak i węch) na które oddziałowujemy.

Wiele stałych elementów takich jak: łózko wodne, prysznic świetlny, misy do kołysania, piłki terapeutyczne, kurtyna świetlna, maty stymulujące itp. działają na kilka zmysłów jednocześnie wówczas dochodzi do tak zwanej integracji sensorycznej. Jest to proces percepcji zmysłowej wrażeń docierających do naszego ciała i integrowanych w układzie nerwowym tak, by mogły być użyte do powstania odpowiednich reakcji u naszych podopiecznych.

Osobą prowadzącą terapię i zajęcia w Sali Doświadczenia Świata jest Pani Ewa Bąk, która potrafi wytworzyć odpowiednią atmosferę, dokonuje właściwych wyborów aktywności sensorycznej  w zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej i ram czasowych przy przyjmowaniu urozmaiconych bodźców.