Logo SDS Słuspk
Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku
SVG
SVG

Terapeuci

 • Adam Bruliński
  Pedagog, socjoterapeuta, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi i eksperymentującymi z substancjami psychoaktywnymi, współpracujący z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii I o w Słupsku.

  W ośrodku prowadzi zajęcia z grupą osób chorych psychicznie, których uczy umiejętności interpersonalnych, rozwija zainteresowania i inspiruje do nowych form aktywności, kształtuje umiejętności do samodzielnej egzystencji oraz wpiera w  poszukiwaniu drogi zawodowej i motywuje do dalszej edukacji. Ponadto prowadzi koło miłośników historii. Jest osobą współodpowiedzialną za prowadzenie archiwum ośrodkowego.
 • Maciej Fusiara
  Jest absolwentem studiów magisterskich w zakresie Pracy Socjalnej oraz Pedagogiki, prowadzi zajęcia z grupą osób niepełnosprawnych miedzy innymi z zaburzeniami osobowości, chorobami psychicznymi, demencją i problemem poalkoholowym. 

  Pan Maciej prowadzi zajęcia z zakresu ekspresji twórczej tj. warsztaty teatralno - kabaretowe oraz muzyczne. Od 2012 roku prowadzi z podopiecznymi pierwszą w Polsce telewizję osób niepełnosprawnych TV ŚDS. Wraz z uczestnikami terapii redaguje między innymi ciekawe wydarzenia społeczno-kulturalne, które mają zmienić negatywne nastawienie społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych.

 • Beata Sikorska
  Ukończyła studia pedagogiczne magisterskie o specjalności resocjalizacja w Słupsku oraz studium socjoterapii w Bydgoszczy. W ŚDS pracuje od 2003 r. i posiada wieloletnie doświadczenie  w pracy z osobami chorymi i zaburzonymi psychicznie oraz uzależnionymi od substancji psychoaktywnych.

  Pani Beata realizuje swoje pomysły z dużym zaangażowaniem i pasją prowadząc innowacyjne zajęcia plastyczne, stolarskie i fotograficzne oraz organizując spotkania i warsztaty integracyjne poświęcone historii kina i sztuki w ramach cyklu „Perły z Lamusa”. Pani Beata realizowała projekty unijne z niepełnosprawnymi z zakresu rozwoju osobowości i kreowania własnego wizerunku na rynku pracy. Jest osobą współodpowiedzialną za prowadzenie archiwum ośrodkowego.

 • Ewa Bąk
  Pani Ewa ukończyła studia wyższe o kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza  oraz podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogika. W ŚDS pracuje od 1997 r. prowadząc grupę osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i umiarkowanym.

  Terapeutka w ramach kół zainteresowań prowadzi zajęcia z muzykoterapii w Sali Doświadczania Świata oraz zapisuje historię naszego ośrodka w kronice placówki.

 • Katarzyna Warcholak
  Pani Katarzyna jest z wyksztalcenia plastykiem i oligofrenopedagogiem. W ŚDS pracuje od 2002 r. i posiada wieloletnie doświadczenie opiekuńczo – terapeutyczne w pracy z osobami niepełnosprawnymi w stopniu lekkim i umiarkowanym.

  Przez wiele lat prowadzi i współtworzy liczne projekty ze środków krajowych i unijnych na rzecz osób niepełnosprawnych. Terapeutka inicjuje również zajęcia malarskie, kształci i rozwija gust estetyczny podczas zajęć z  wiedzy o sztuce i w trakcie wystaw w galeriach sztuki. Współpracuje z Panią Beatą przy organizacji integracyjnych warsztatów artystycznych oraz przygotowuje wystawy plastyczne w ośrodku i miejscach kulturalno - oświatowych w mieście Słupsku. Motywuje wszystkich zainteresowanych do pracy twórczej i awangardowego podejścia do rzeczywistości, czego efektem jest udział naszych podopiecznych w różnych konkursach sztuk plastycznych. 

  Pani Kasia zajmuje się również aranżacją i wystrojem poszczególnych pomieszczeń w naszym ośrodku w zależności od pór roku i odbywających uroczystości w celu stworzenia przyjaznej i miłej atmosfery naszego domu.

 • Anna Owerko
  Pani Ania jest absolwentką filozofii oraz magistrem psychopedagogiki , ukończyła również studia podyplomowe na kierunku logopedia oraz oligofrenopedagogika. W ośrodku pracuje od 2006 r. zajmując się terapia osób z niepełnosprawnością intelektualna oraz z zaburzeniami psychicznymi.

  Pani Ania prowadzi również zajęcia logopedyczne podczas których rozwija u podopiecznych prawidłową artykulację, poszerza ich słownictwo oraz usprawnia funkcje komunikacyjne. Ponadto terapeutka  jest odpowiedzialna za prowadzenie Klubu Odkrywców Świata, rozwijanie indywidualnych zainteresowań wśród podopiecznych podczas zajęć literackich i edukacyjnych. Pani Ania jest odpowiedzialna  za prowadzenie Rady Domu i redagowanie gazetki ŚDS, która jest wydawana raz na kwartał.