Logo SDS Słuspk
Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku
SVG
SVG

Informacje o Ośrodku

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką wsparcia dziennego typu A, B, C dla 60 dorosłych osób chorych i zaburzonych psychicznie oraz niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu.

Celem działalności domu jest zapobieganie regresowi osobistemu i marginalizacji społecznej ludzi z ww. rodzajami niepełnosprawności, a także doskonalenie zaradności indywidualnej i aktywizowanie społeczne oraz zawodowe tych osób.

Głównym zadaniem realizowanym w ŚDS jest rehabilitacja społeczna ludzi niepełnosprawnych oraz kształtowanie właściwych postaw społeczeństwa wobec chorych.

Realizujemy te cele i zadania poprzez uczestnictwo podopiecznych w różnego rodzaju integracyjnych warsztatach  artystycznych, socjoterapeutycznych, aktywizacji zawodowej, rehabilitacyjnych i towarzysko - kulturalnych z sąsiadami ulicy Kościuszki  oraz miasta Słupska.

W ramach zajęć w placówce  prowadzone są następujące zajęcia: 

 1. treningi umiejętności:
  • samoobsługowych i higienicznych,
  • terapeutyczno - socjoterapeutycznych, kulinarnych (uczestnicy terapii mają śniadanie z dwóch dań  i obiad z dwóch dań, przekąskę w formie owoców, soków, ciast itp.)
  • społecznych i interpersonalnych,
  • spędzania czasu wolnego,
  • zawodowych,
   zajęcia odbywają się w ŚDS i w prywatnych mieszkaniach podopiecznych, gdzie odbywają się między innymi następujące treningi:
   obsługi sprzętu AGD i RTV, obsługiwania  kuchenki i piecyka gazowego, posługiwania się środkami chemicznymi gospodarstwa domowego, umiejętności gastronomicznych, utrzymania czystości i porządku, czynności prania, planowania  i dokonywania zakupów, prowadzenia dokumentów mieszkaniowych, przyjmowania  gości oraz treningu  reagowania w sytuacjach alarmowych i awaryjnych. 
 2. zajęcia w formie warsztatowej typu:
  • plastyczno - malarskie,
  • rękodzieło,
  • stolarskie,
  • kulinarne,
  • fotograficzne,
  • komputerowe,
  • muzyczne,
  • teatralno – kabaretowe
  • oraz warsztaty sztuki filmowej.
 3. zajęcia w formie terapii:
  • terapię relaksacyjno-wyciszającą w Sali Doświadczania Świata, w formie muzykoterapii oraz w Sali Socjoterapeutycznej,
  • rehabilitację ruchową w sali rehabilitacyjnej,  na basenie oraz w formie wyjścia do lasu i rajdów rowerowych.
 4. uczestnictwo w zespole teatralno - kabaretowym  "Buenos" i muzycznym "Turkus" i "Akord".
 5. uczestnictwo w zajęciach dodatkowych:
  • terenowe zajęcia przyrodniczo - geograficznych,
  • zajęcia z języka niemieckiego,
  • zajęcia socjoterapeutyczne z programem profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej,
  • zajęcia historyczne,
  • zajęcia literackie i nauki pisania wierszy i ikon,
  • prowadzenie telewizji TV ŚDS.
 6. działalność w klubach:
  • filmowym,
  • melomana,
  • odkrywców i wolontariusza.
 7. poradnictwo:
  • psychologiczne,
  • pedagogiczne,
  • psychiatryczne i zawodowe.